darowizny przez internet

jackot
Posty: 282
Rejestracja: 15 paź 2013, o 09:39

darowizny przez internet

Postautor: jackot » 31 sie 2014, o 22:54

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
A&J CONSULTING JACEK KOTOWICZ
UL.KUJAWSKA 12 LOK. 4
85-031 BYDGOSZCZ

Tel.: + 48 (52) 519 36 67
Kom. +48 (0) 508-303-935
E-mail: jackot@poczta.onet.pl
Strona: www.kancelaria-kotowicz.pl

Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2014 roku


OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE UMOWY DAROWIZNY

Przedmiot opiniowania

Przedmiotem niniejszej opinii treść umowy darowizny.

Stan faktyczny

Klient określił pomysł co do sposobu zawierania umów darowizny polegający na następujących założeniach:
1. podmiot :
- serwis internetowy administrowany przez właściciela – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która osiąga przychody z reklam oraz dobrowolnych darowizn przekazywanych przez darczyńców (użytkowników serwisu)
2. przedmiot działalności:
- Serwis wzajemnego wsparcia finansowego oparty o instytucje dobrowolnych darowizn przekazywanych pomiędzy użytkownikami.
3. zasady działalności:
- zasady określone w regulaminie serwisu,
- udział w programie i przekazywanie darowizn dobrowolny,
- użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w programie,
- serwis internetowy stanowi jedynie źródło informacji o programie,
- brak wymogu rejestracji użytkowników, a tym samym gromadzenia i przechowywania przez administratora danych osobowych użytkowników
- dobrowolne darowizny przekazywane są na rachunek bankowy administratora
- administrator nie może swobodnie rozporządzać wpłaconymi darowiznami
- administrator udostępnia rachunek bankowy do wpłaty i pośredniczy w przekazaniu darowizny (będącej sumą drobnych kwot wpłaconych przez użytkowników) na rzecz obdarowanego wybranego spośród osób które dokonały wpłaty w jakimś odcinku czasu (np.: w okresie jednego tygodnia)
- osoba która ma być obdarowana wybierana jest przez administratora w drodze losowania spośród grona osób które dokonały wpłaty darowizny (innymi słowy 100 osób wpłaca zrzuca się na jednego wybranego spośród grona tych 100 osób)
- osoby przekazujące drobne kwoty darowizny w chwili przekazywania darowizny nie znają nazwiska osoby która otrzyma darowiznę
- administrator przyjmuje drobne kwoty darowizn od użytkowników, które stanowią jego przychód
- darczyńcy (osoby które biorą udział w programie) przekazują drobne darowizny zupełnie dobrowolnie, osoba biorąca udział w programie w każdej chwili może zrezygnować z udziału nie ponosząc z tego tytułu żadnych opłat,
- darczyńca przekazując wpłatę nie otrzymuje nic w zamian tzn. nie uzyskuje świadczenia wzajemnego


Podstawa ustaleń faktycznych

Powyżej opisanych ustaleń faktycznych dokonano w oparciu o:

- List elektroniczny z dnia 27 sierpnia 2014 roku wysłany z adresu:

Przedstawione zagadnienie

W związku zaistniałą sytuacją zwróciła się on z zapytaniami:
- czy wyżej opisane zasady działalności są zgodne z przepisami prawa cywilnego a w szczególności z zasadami dotyczącymi darowizn, czy opisany sposób działania wyczerpuje definicję darowizny tj. nieodpłatnego przysporzenia obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy
- czy zasady działalności a w szczególności zasady przekazywania darowizny przez użytkowników wykazują cechy świadczenia wzajemnego, (wg. jego oceny umowa jest darmowa i darczyńca nie oczekuje wzajemności)
- czy administrator serwisu może pośredniczyć w przekazywaniu darowizn pomiędzy darczyńcami a obdarowanym (z zaznaczeniem, że administrator nie może swobodnie dysponować wpłaconą kwotą)
- czy darczyńca przekazując darowiznę musi znać dane obdarowanego
- czy w świetle obowiązujących przepisów prawa obdarowany może być wybierany w drodze losowania
- czy opisane przedsięwzięcie może być potraktowane jako gra losowa – istnieje w tym przypadku mały wątek losowości
- czy darowizna może być przekazana łącznie dla kilku osób obdarowanych np. darczyńca wpłaca w pierwszym tygodniu miesiąca 30 zł z przeznaczeniem po 10 zł na 3 osoby, które administrator wybiera co tydzień w ciągu następnych trzech tygodni

Stan prawny

Wskazane wyżej zagadnienie regulują:

- art. 888-902 kc

Analiza prawna zagadnienia

Przystępując do udzielania odpowiedzi na poszczególne pytania, wskazać należy, iż zgodnie z art. 888 § 1 kc, poprzez umowę darowizny, darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Oznacza to zatem, iż darowizną jest każda umowa, która polega na tym, iż jedna ze stron spełnia określone świadczenie majątkowe na rzecz drugiej strony (rzeczowe, pieniężne, przekazanie prawa także, itp.), a więc obciąża lub uszczupla swój majątek dla drugiej osoby, która to nie jest zobowiązana do spełnienia żadnego świadczenia wzajemnego. Tym samym, już w tym miejscu możliwym jest udzielenie odpowiedzi, iż wobec spełnienia się konstytutywnych elementów umowy darowizny, a więc świadczenie jednej ze stron i braku odpłatności z drugiej strony, czyli spełnienia tak zwanych essentialia negoti ustawowych, mamy do czynienia z umową darowizny, niezależnie od sposobu jej zawarcia czy też formy. Nie należy mylić pojęcia darowizny z techniczną jej realizacją, albowiem nie ulega wątpliwości, iż zobowiązanie jednej ze stron na rzecz drugiej dochodzi do skutku, zaś obdarowany jest stypizowany przez administratora portalu, który działa tutaj jako pośrednik w przekazaniu konkretnej kwoty. Występuje tutaj zatem pewien element przekazu, to jest administrator zachowuje się analogicznie jak np. bank, który przyjmuje wpłatę przelanej kwoty i przekazuje ją odbiorcy. W opisanym przez klienta przypadku, zawsze jednak będziemy mieli do czynienia z umową darowizny, albowiem kwoty on jedynie przekazuje i co więcej nie uzyskuje z tego tytułu żadnego przysporzenia. Nie ma tutaj znaczenia także art. 890 § 1 kc, albowiem wprawdzie dla oświadczenia darczyńcy zastrzeżona jest forma aktu notarialnego, jednakże darowizna staje się ważna niezależnie od tego poprzez jej wykonanie na rzecz obdarowanego, a więc z chwilą odbioru przez niego środków przekazanych przez darczyńcę. Nawiązując do powyższego należy wskazać, iż darowizna jest umową z konkretnym podmiotem, a więc jeśli obdarowanym nie jest administrator portalu internetowego, to niewątpliwie on sam nie jest obdarowanym, lecz przekazuje kwotę dalej obdarowanemu nieodpłatnie, aby spełnić wymóg konkretyzacji obdarowanego, to tenże winien znać dane personalia, dane obdarowanego, powinny one do niego dotrzeć.
Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby obdarowany wyłaniany był w drodze losowania, o ile darczyńca wyraża na to zgodę np. poprzez akceptację regulaminu i ostatecznie zna on personalia obdarowanego. Wreszcie zauważyć należy, iż nic nie stoi na przeszkodzie przy spełnieniu opisanych warunków, aby darowizny udzielić na rzecz więcej niż jednej osoby.Pozdrawiam

r.pr. Jacek Kotowicz

jarekkowalski
Posty: 1
Rejestracja: 13 lis 2014, o 17:41

Re: darowizny przez internet

Postautor: jarekkowalski » 13 lis 2014, o 19:28

witam
według mnie analiza prawna tego zagadnienia przedstawiona przez prawnika Pana Jacka Kotowicza mija się z rzeczywistością. Wystarczy poszukać informacji w internecie.
Według mojej oceny działanie administratora takiego serwisu jest niezgodne z przepisami prawa w tym z definicją darowizny.
Prawnik Jacek Kotowicz w swej opinii podaje że wszystko jest zgodne z przepisami prawa, tak w rzeczywistości nie jest.
W założeniu podane jest że darczyńca wpłaca darowiznę na konto administratora, obdarowany wybierany jest w drodze losowania spośród grona osób które przekazały darowiznę.
Zatem innymi słowy obdarowany wybierany jest spośród darczyńców. Zacytuję niżej kilka fachowych stwierdzeń na które trafiłem w internecie:
"Najistotniejszą cechą darowizny jest jej nieodpłatność, rozumiana jako brak świadczenia wzajemnego ze strony obdarowanego, a także brak oczekiwania takiego świadczenia przez darczyńcę. W związku z tym, jeżeli jakiekolwiek uzgodnienie dotyczące wykonania świadczenia przez obdarowanego istnieje pomiędzy stronami, nie można wówczas mówić o darowiźnie".
W tym konkretnym przypadku darczyńca przekazując darowiznę oczekuje na że otrzyma świadczenie wzajemne w postaci łącznej kwoty wpłaconych darowizn.
W świetle tej definicji według mojej oceny opinia prawna Pana Jacka Kotowicza jest błędna.
Ponadto, opisane działanie według mnie jest niezgodne z przepisami Ustawy o grach hazardowych.
Przedstawione zasady działania wyczerpują definicję loterii, która należy do gier hazardowych. Także zacytuję treść artykułu odszukanego w internecie:
"Gry losowe w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a więc „gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin”. Loterie promocyjne to według ww. ustawy gry losowe, „w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe”.
Dla uznania danej promocji za loterię promocyjną wystarczające będzie wystąpienie elementu losowości, przypadku w mechanizmie wyłonieniu zwycięzców. Fakt, że organizator nie działa w celu osiągnięcia bezpośredniego zysku i uczestnicy nie ponoszą ryzyka utraty „postawionych” pieniędzy pozostaje bez znaczenia."
W tym konkretnym przypadku, użytkownicy poprzez wpłatę kupują możliwość udziału w loterii pieniężnej w której przez losowanie wygrany/wygrani zgarniają całą pulę pieniężną. Organizator uzyskuje korzyść w postaci promocji swoich usług i strony internetowej.
W świetle tych definicji opisane działanie wyczerpuje znamiona loterii, a organizator tego przedsięwzięcia jak i jego uczestnicy zgodnie z prawem, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Pozdrawiam.
Jestem ciekawy odpowiedzi ze strony prawnika Jacka Kotowicza.

astroman79
Posty: 2
Rejestracja: 1 gru 2014, o 18:14

Re: darowizny przez internet

Postautor: astroman79 » 2 gru 2014, o 14:27

dzięki za inforamcje

mateusz90
Posty: 3
Rejestracja: 15 gru 2014, o 13:24
Kontaktowanie:

Re: darowizny przez internet

Postautor: mateusz90 » 15 gru 2014, o 14:11

Również dziękuje za informację. Mam podobną sytuacje i szukałem właśnie pomocy... POZDRAWIAM!

DyZioo14
Posty: 3
Rejestracja: 11 gru 2014, o 19:32

Re: darowizny przez internet

Postautor: DyZioo14 » 16 gru 2014, o 10:12

Ja także dziękuję za wytyczne. Na pewno się przydadzą i skorzystam.

tropiciel77
Posty: 3
Rejestracja: 4 lut 2015, o 19:47

Re: darowizny przez internet

Postautor: tropiciel77 » 6 lut 2015, o 07:40

Sam sie nad tym zastanawiam. Ponawiam prośbę o odpowiedz .

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości