przechowywanie żywności

jackot
Posty: 282
Rejestracja: 15 paź 2013, o 09:39

przechowywanie żywności

Postautor: jackot » 2 mar 2014, o 21:28

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE WARUNKÓW TRANSPORTU PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH ORAZ ICH PRZECHOWYWANIA, JAK TAKŻE PRZECHOWYWANIA PIECZYWA W CELU SPRZEDAŻY

Przedmiotem niniejszej opinii jest zakres obowiązków przedsiębiorcy jako podmiotu specjalistycznego trudniącego się sprzedażą produktów żywnościowych, a w tym pieczywa, dotyczących przechowywania i przewożenia tych produktów oraz warunków higienicznych tej sprzedaży.

Stan faktyczny:

Sprzedający produkty żywnościowe przedsiębiorca prowadzi ową sprzedaż skierowaną do nieograniczonego kręgu klientów zarówno w formie stacjonarnej, jak także rozwożąc je bezpośrednio do odbiorców. Towary te rozwożone są samochodami marki POLONEZ typu truck z nadbudową z tworzyw sztucznych oraz samochodem marki FIAT ducato typu furgon z nadbudową blaszaną. Stacjonarna sprzedaż pieczywa odbywa się w formie samoobsługowej w sklepie, gdzie pieczywo przechowywane jest na regałach wyściełanych folią, ewentualnie na drucianych stojakach w ten sam sposób.Stan prawny:

Niniejsze zagadnienie regulowane jest w:

- ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 643, z licznymi zmianami), która dostosowana została do wymogów prawa europejskiego, albowiem mocą jej kolejnych nowelizacji dokonano implementacji 133 Dyrektyw

- rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny produktów spożywczych

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania higieny w procesie produkcji (Dz. U. Nr 120, poz. 1259, ze zm.)

Postawione zapytanie:

Zainteresowany zwrócił się z zapytaniem, czy prawnie dopuszczalnym jest aby wyspecjalizowany przedsiębiorca dokonywał transportu produktów żywnościowych w inny sposób aniżeli w przystosowanych do tego samochodach wyposażonych w agregaty chłodnicze nawet w warunkach atmosferycznych charakteryzujących się wysokimi temperaturami powietrza, to jest w samochodach, gdzie jedynym zabezpieczeniem przewożonej żywności jest nadbudowa z tworzywa sztucznego, jak także czy prawnie dopuszczalnym jest sprzedaż pieczywa składowana w drucianych koszach wyściełanych jedynie folią.

Ocena prawna stanu faktycznego oraz wnioski:

Należy wskazać, iż żywnością jest zgodnie z art. 3 pkt. 1 przywołanej na wstępie ustawy każdy produkt i substancja w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia WE Nr 178/2002/WE z dnia 28 stycznia 2002 roku ustalającego ogóle zasady i warunki prawa żywnościowego, a więc taki produkt i taka substancja, która jest przeznaczona do żywienia ludzi i których spożywanie przez ludzi zgodnie ze standardami wiedzy fachowej w tym zakresie nie jest szkodliwe dla ich zdrowia bez względu na ich organiczną, czy też nieorganiczną strukturę chemiczną. Na użytek natomiast cytowanej ustawy, przedsiębiorcę dokonującego czynności z zakresu produkcji i sprzedaży (obrotu) produktów żywnościowych nazywa się zakładem stosowanie do definicji zawartej w art. 3 pkt. 10 tej ustawy.

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 23 przywołanej wyżej ustawy zakład w rozumieniu powyżej wskazanym, a w tym także wskazany przez zainteresowanego, który podpada pod opisaną wyżej definicję zakładu, ma obowiązek powstrzymać się zarówno w procesie produkcji, jak także w obrocie od stosowania takich metod i takich środków, które mogą spowodować w żywności, czy też na jej powierzchni substancji szkodliwych dla zdrowia, czy życia ludzkiego. Zastosowanie się do opisanego obowiązku podlega kontroli ze strony właściwych jednostek Państwowej Inspekcji sanitarnej. Zatem w mojej opinii jeżeli żywność jest przewożona w samochodach, gdzie jedynym zabezpieczeniem jest nadbudowa z tworzywa sztucznego i to nawet wobec warunków atmosferycznych charakteryzujących się wysokimi temperaturami, zaś pieczywo jest składowane w sklepie jedynie na drucianych regałach wyściełanych folią, gdzie każdy klient ma do niego nieograniczony dostęp niezależnie od tego, czy dany produkt nabędzie, ma możliwość jego dotykania, nie stanowi to dostatecznego zabezpieczenia przed dostępem czynników szkodliwych i naraża żywność na powstanie w niej lub na jej powierzchni substancji szkodliwych dla zdrowia. Tym samym opisany na wstępie zakład w mojej ocenie niedostatecznie realizuje obowiązek wynikający z art. 23 ust. 1 przywołanej ustawy. Należy także zauważyć, iż w mojej ocenie, opisany przedsiębiorca nie realizuje dostatecznie także obowiązku wynikającego z art. 27 ust. 1 ustawy, a więc nie spełnia opisanych tamże wymogów co do pomieszczeń, urządzeń i lokalizacji, jeżeli nie stanowią one zabezpieczenia przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych mogących mieć wpływ na powstanie substancji szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka. Trudno także mówić w tym zakresie o wdrożeniu programów HACCP, GMP i GHP w tym zakładzie, gdzie obowiązek ich wdrożenia w zakładzie (odpowiedzialny jest kierujący zakładem) wynika z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy. Zgodnie zaś z art. 35 ust. 4 zakład zobowiązany jest do zachowania i nadzoru nad pracownikami w zakresie przestrzegania zasad higieny. Opisany sposób transportu i sprzedaży pieczywa także nie spełnia w mojej ocenie tego wymogu. Wreszcie z przepisu szczególnego – art. 37 ust. 1 wynika wprost obowiązek przewożenia produktów spożywczych wyłącznie pojazdami specjalnie do tego przystosowanymi. Stąd w istocie ten przepis dokładnie i wprost już sam w sobie odpowiada na postawione pytanie i wskazuje, iż opisany sposób transportu bez użycia w tym celu agregatu chłodniczego, jest naruszeniem prawa i nie jest dopuszczalny. Art. 38 nakłada obowiązek transportowania żywności pojazdami zabezpieczającymi przed dostępem czynników zewnętrznych. Należy zauważyć, iż w mojej ocenie zachowanie wskazanego na wstępie przedsiębiorcy może także wypełniać znamiona czynu stypizowanego w art. 49 ust. 2 ustawy, a mianowicie polegającego na prowadzeniu obrotu w zakresie żywnością szkodliwą dla zdrowia, co jest zagrożone karą pozbawienia do lat 3, zaś przy działaniu nieumyślnym do lat 2. Wymaga to jednak ustalenia, iż sposób przechowywania i transportu wywołał skutek w postaci powstania substancji szkodliwych. Nie można także zapomnieć o art. 50, gdzie prowadzenie obrotu żywnością, czy niezachowaniu wymogów ustawowych, stanowi czyn zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku.

Jak słusznie zauważa zainteresowany, należy zauważyć, iż zachowanie opisanego przedsiębiorcy dalekie jest także od realizacji obowiązków wynikających z art. 3, 4 oraz art. 10 i 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady wymienionego na wstępie oraz art. 11 Rozporządzenia (WE) 178/2002 w zakresie transportu żywności i wymogów tak zwanej dobrej praktyki.

Ustawa przywołana na wstępie jedynie uszczegóławia i realizuje Rozporządzenia Wspólnot Europejskich, które cytuję.

Należy wspomnieć, iż Rozporządzenie Ministra Zdrowia wymienione na wstępie odnosi się do procedury kontroli zakładów w zakresie przestrzegania w/w przepisów. W celu zaś prawidłowego zapewnienia kontroli zakład obowiązany jest przechowywać dokumentację dotyczącą spełnienia wymogów zdrowia przez pracowników, dokumentację techniczną urządzeń, pojazdów, zabezpieczeń i żywności w zakresie jej składu, właściwości fizycznych i chemicznych.

Reasumując, na postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi pozytywnej.
Z wyrazami szacunku

Jacek Kotowicz

jackot
Posty: 282
Rejestracja: 15 paź 2013, o 09:39

Re: przechowywanie żywności

Postautor: jackot » 5 kwie 2014, o 15:26

Kontakt

508303935

krystyna.kok
Posty: 50
Rejestracja: 29 kwie 2016, o 13:07

Re: przechowywanie żywności

Postautor: krystyna.kok » 27 mar 2018, o 13:31

W podobnych oraz innych sprawach dotyczących prawa żywnościowego warto korzystać z pomocy specjalistów zajmujących się tą dziedziną prawa.
Wypowiedź jest bardzo rzeczowa i wyczerpująca więc pozwala na dogłębne poznanie tematu.

mukeiei
Posty: 26
Rejestracja: 3 lut 2018, o 05:29

Re: przechowywanie żywności

Postautor: mukeiei » 31 mar 2018, o 09:35

I have to thank you for being helpful and very interesting.ไพ่นกกระจอก

MK024
Posty: 27
Rejestracja: 17 wrz 2018, o 11:27

Re: przechowywanie żywności

Postautor: MK024 » 2 paź 2018, o 17:53

Żeby uniknąć wszelkich kar za nieprawidłowe przechowywanie i transport żywności, właściciele i pracownicy sklepów spożywczych powinni się zaznajomić z podstawowymi przepisami prawnymi w tym temacie. Są one pokrótce opisane w tym artykule https://abcporady.pl/skrzynki-na-pieczywo-owoce-butelki-jak-zgodnie-z-przepisami-przechowywac-zywnosc-w-sklepie-spozywczym/ Warto je przeczytać, by mieć jakąkolwiek wiedzę na temat przechowywania żywności.

jeron
Posty: 5
Rejestracja: 20 gru 2018, o 15:38
Lokalizacja: Lublin
Kontaktowanie:

Re: przechowywanie żywności

Postautor: jeron » 20 gru 2018, o 15:47

Warto mieć sprawdzoną firmę, która zaopatrzy nas w mocne taśmy poliestrowe do pakowania paczek z produktami np. żywnościowych. Ostatnio kolega polecił https://www.tmkserwis.pl i tam zamówiłem taśmy między innymi : )

IzaChłodna
Posty: 1
Rejestracja: 3 sty 2019, o 11:32

Re: przechowywanie żywności

Postautor: IzaChłodna » 3 sty 2019, o 11:37

Do transportu żywności na pewno warto wynająć lub kupić autochłodnię. Godnym polecenia jest firma http://izolacjeautochlodni.pl - są prawdziwymi liderami w tej branży, bo mają najlepszy wybór i dogodne warunki współpracy :)

Marian11
Posty: 9
Rejestracja: 14 gru 2018, o 21:04

Re: przechowywanie żywności

Postautor: Marian11 » 5 cze 2019, o 10:14

Jeśli chodzi o agregaty chłodnicze to profesjonalną firma jest https://www.darpin.pl/agregaty-chlodnicze/ Konkretnie. W dobrych warunkach.

Alinka90
Posty: 4
Rejestracja: 6 cze 2019, o 14:56
Lokalizacja: Warszawa

Re: przechowywanie żywności

Postautor: Alinka90 » 6 cze 2019, o 15:00

Skąd pochodzi ten tekst?

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości