Jakie opłaty i podatki przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów firmowych w rozliczeniu PIT 36

Admin
Administrator
Posty: 5
Rejestracja: 24 cze 2009, o 09:32

Jakie opłaty i podatki przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów firmowych w rozliczeniu PIT 36

Postautor: Admin » 4 sty 2017, o 15:58

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej na formularzu PIT -36 mogą wykazywać koszty uzyskania przychodu i do kosztów tych zaliczyć różnego rodzaju opłaty i podatki.

Podatki i opłaty nakładane na przedsiębiorcę

Polski przedsiębiorca w związku z prowadzeniem firmy opłaca podatki oraz ponosi różnego rodzaju opłaty. Są to zarówno świadczenia pieniężne na rzecz państwa, jak i daniny lokalne.

Jeśli przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych z zastosowaniem progów podatkowych według progresywnej skali 18% i 32% na PIT 36, to może odliczyć od przychodu koszty jego uzyskania. Jednak nie wszystkie wydatki może zaliczyć do kosztów. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są tylko takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w katalogu kosztów negatywnych (art. 23 ustawy).

Polski system fiskalny nakłada na przedsiębiorcę obowiązek płacenia podatków. Podatek dochodowy (PIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, nie mogą pomniejszać dochodu do opodatkowania. Podatku VAT nie możemy odliczyć od firmowych zakupów, jednak podatek ten może stać się kosztem, jeśli wpisujemy do księgi podatkowej wartość zakupu łącznie z podatkiem VAT. Tak stanie się np. w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Inne podatki i opłaty, których opłacanie związane jest z działalnością gospodarczą mogą być zaliczane do kosztów podatkowych przy rozliczeniu pit na zasadach ogólnych w PIT 36. Do tego rodzaju wydatków można zaliczyć opłaty na rzecz urzędów i organów państwowych oraz administracji lokalnej, np.urzędu gminy. Opłaty pobierane są np. przy wydawaniu zezwoleń i zaświadczeń, składania wniosków, udzielania pełnomocnictwa.

Przykłady
Kosztem uzyskania przychodu rozliczanym w PIT 36 mogą być również m.in.:
• podatki od nieruchomości - regulowane przepisami o lokalnych opłatach i podatkach,
• opłata lokalna za prawo wieczystego użytkowania,
• podatek od środków transportowych (czyli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t),
• podatek od czynności cywilno -prawnych PCC, któremu podlegają czynności często występujące w obrocie gospodarczym, jak np.:
o umowy kupna-sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
o umowy pożyczki pieniężnej lub rzeczowej,
o umowy darowizny - gdy dotyczy przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
o umowy dożywocia,
o umowy dotyczącej podziału spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
o ustanowienia hipoteki,
o ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
o umowy depozytu nieprawidłowego,
o umowy spółki.

• opłata skarbowa, np.od dokumentów na których przedsiębiorca udziela pełnomocnictwa, wniosków, zgłoszeń,
• opłacone składki społeczne ZUS i opłaty na Fundusz Pracy,
• abonament radiowo-telewizyjny,
• opłaty uiszczane na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (np. ZAIKS, ZPAV),
• podatek od posiadania psów (jeśli wykorzystywane są w związku z prowadzeniem działalności),
• opłaty za korzystanie ze środowiska np. od zużytych paliw, (składowanie odpadów, wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i in.).
• opłaty targowe,
• opłaty reklamowe wynikająca z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Rady gmin mają prawo do wprowadzenia opłaty reklamowej od tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.
• tzw. “podatek piwny” czyli podatek od reklamowania alkoholu.


Uwagi
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
• grunty;
• budynki lub ich części;
• budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Stawki podatku od nieruchomości ustalane są samodzielnie przez każdą z gmin w drodze uchwały.

Podatek od nieruchomości i opłata za użytkowanie wieczyste może być zaliczona do kosztów i rozliczona przez przedsiębiorcę w PIT 36 https://www.pitax.pl/pit36/, ale z pewnym zastrzeżeniem, Podstawowym wymogiem jest wykorzystywanie tych nieruchomości w działalności gospodarczej. Samo prawo własności do nieruchomości jest niewystarczające, aby przedsiębiorca mógł zaliczyć zapłacone podatki od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Urzędowe opłaty poniesione przez przedsiębiorcę a mające mające charakter sankcyjny, takie jak mandaty, kary, grzywny nie mogą być wykazane w kosztach firmowych.

Przykładem może być mandat zapłacony przez kierowcę prowadzącego samochód będący własnością firmy. Nie może on stanowić kosztu uzyskania przychodu w rozliczeniu PIT 36.

Kwoty wydatkowane w związku z uiszczeniem podatków i opłat wpisuje się do księgi podatkowej z datą dokumentu, np. decyzji lub deklaracji podatkowej. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada dokumentu urzędowego, powinien sporządzić dowód wewnętrzny na poniesienie wydatku, i wpisać do księgi podatkowej z datą sporządzenia dokumentu.

Artykuł partnera

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości