Prawo reklamy

jackot
Posty: 282
Rejestracja: 15 paź 2013, o 09:39

Prawo reklamy

Postautor: jackot » 15 lis 2014, o 15:59

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
A&J CONSULTING JACEK KOTOWICZ
UL.KUJAWSKA 12 LOK. 4
85-031 BYDGOSZCZ

Tel.: + 48 (52) 519 36 67
Kom. +48 (0) 508-303-935
E-mail: jackot@poczta.onet.pl
Strona: www.kancelaria-kotowicz.pl

Bydgoszcz, dnia 13 września 2014 roku


OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE DOPUSCZALNOŚCI REKLAMY ALKOHOLU NISKOPROCENTOWEGO

Przedmiot opiniowania

Przedmiotem niniejszej opinii jest prawna dopuszczalność reklamy alkoholu niskoprocentowego w witrynie lokalu gastronomicznego.

Stan faktyczny

Klient prowadzi lokal gastronomiczny. Jest on jednocześnie najemcą lokalu użytkowego. Na witrynie lokalu reklamuje on sprzedawane i przeznaczone do spożycia w jego punkcie sprzedaży produkty, jednocześnie umieszczając warunki promocji tych produktów, która to polega m.in. na zachęcaniu do nabycia swoich produktów poprzez zaoferowanie jednocześnie napoju alkoholowego jako dodatku bezpłatnego. Napis zajmuje całą witrynę lokalu gastronomicznego. W związku z powyższym zarówno właściciel wynajmujący lokal, jak także inni przedsiębiorcy zażądali usunięcia napisu oraz przekazu graficznego informującego o możliwości nabycia napoju alkoholowego jako bezpłatnego dodatku do produktu sprzedawanego w lokalu.
Klient załączył zdjęcia obrazujące witrynę.Przedstawione zagadnienie

W związku zaistniałą sytuacją zwróciła się on z zapytaniem:
- Co należy zrobić aby nie usuwać napisu oznaczającego warunki promocji swoich produktów?

Stan prawny

Wskazane wyżej zagadnienie regulują:

- art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 1356, ze zm.)

Analiza prawna zagadnienia

Na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakazane są wszelkie formy reklamy i promocji alkoholu kierowane do publicznej wiadomości. Spod tego zakazu wyjęte są przekazy reklamowe dotyczące piwa, które, choć dozwolone, muszą spełniać określone w ustawie warunki.

Przesłanki dopuszczalności reklamy i promocji piwa określa art. 131 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230 ze zm.). Wymagania stawiane przez nią przekazowi reklamowemu przedstawiającemu piwo w głównej mierze mają na celu ograniczenie wpływu tego rodzaju reklamy na młodzież.
Kluczowym warunkiem stawianym przez ustawodawcę reklamie piwa jest wymóg, by nie przedstawiała ona osób małoletnich ani nie była do nich kierowana. W praktyce jednak drugi ze wspomnianych warunków jest trudny do wyegzekwowania. Reklamodawcy znajdują bowiem sposoby na włączenie młodzieży do grona odbiorców przekazów reklamowych, co jest szczególnie ułatwione wobec szybko rozwijającego się internetu.
Stąd też należy przytoczyć w tym miejscu treść art. 131 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230 ze zm.):
Zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem że:
1) nie jest kierowana do małoletnich;
2) nie przedstawia osób małoletnich;
3) nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem po-jazdami;
4) nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspokajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych;
5) nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu;
6) nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób;
7) nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego;
8) nie wywołuje skojarzeń z:
a) atrakcyjnością seksualną,
b) relaksem lub wypoczynkiem,
c) nauką lub pracą,
d) sukcesem zawodowym lub życiowym.
2. Reklama i promocja piwa, o której mowa w ust. 1, nie może być prowadzona:
1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 600 a 2000, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy;
2) na kasetach wideo i innych nośnikach;
3) w prasie młodzieżowej i dziecięcej;
4) na okładkach dzienników i czasopism;
5) na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim;
6) przy udziale małoletnich.
3. Zabrania się reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie od-noszącym się do napoju alkoholowego
4. Zabrania się reklamy i promocji przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem.
5. Zabrania się informowania o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów muzycznych oraz innych imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napojów, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu, w jakikolwiek inny sposób niż poprzez umieszczanie wewnątrz dzienników i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, plakacie, produkcie lub tablicy informacyjnej związanej z określoną imprezą nazwy producenta lub dystrybutora oraz jego znaku towarowego, z zastrzeże-niem ust. 6.
6. Informowanie o sponsorowaniu może być prowadzone w radiu i telewizji pod warunkiem, iż będzie ograniczone wyłącznie do podania nazwy producenta lub dystrybutora napojów zawierających do 18% alkoholu lub jego znaku towarowe-go, a informacja ta nie będzie prezentowana w telewizji przez osobę fizyczną lub z wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej.
7. Zabrania się informowania o, innym niż określone w ust. 5, sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu oraz informowania o sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
8. Zakaz określony w ust. 1 dotyczy również wydawnictw promocyjno-reklamowych przekazywanych przez producentów, dystrybutorów lub handlowców napojów alkoholowych klientom detalicznym.
9. Zakazy określone w ust. 1–8 nie obejmują reklamy i promocji napojów alkoholowych prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
10. Zakazy określone w ust. 1–8 dotyczą osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które uczestniczą w prowadzeniu reklamy w charakterze zleceniodawcy albo zleceniobiorcy niezaeżnie od sposobu i formy jej prezentacji.
11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wielkość, treść, wzór i sposób umieszczania na reklamach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, napisów informujących o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletniemu, mając na względzie ograniczeń
Zatem w opisywanym przez Pana przypadku należałoby zakryć markę piwa oraz umieścić napis informujący o szkodliwości alkoholu i jednoczesnym zakazie jego sprzedaży małoletnim poniżej 18 roku życia.
Z wyrazami szacunku

r. pr. Jacek Kotowicz

pieknyolek
Posty: 81
Rejestracja: 31 sty 2019, o 15:11

Re: Prawo reklamy

Postautor: pieknyolek » 26 lip 2019, o 09:29

Zapraszam na stronę http://sanatoriummarta.pl/blog/

kingston
Posty: 157
Rejestracja: 15 maja 2019, o 11:59

Re: Prawo reklamy

Postautor: kingston » 2 sie 2019, o 06:56

Z reklamami niestety tak bywa, że ludzie często nawet nie zdają sobie sprawy ze stanu prawnego i obowiązujących przepisów.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości