art 171 porawa bankowego dyskusja

marudas1000
Posty: 2
Rejestracja: 30 wrz 2013, o 10:28

art 171 porawa bankowego dyskusja

Postautor: marudas1000 » 30 wrz 2013, o 10:40

poddaje pod dyskusje niniejszy donos

Warszawa 2013.09.28

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa 1DONOS / ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
Z ART.171 PRAWA BANKOWEGO
W nawiązaniu do przeczytanej i bardzo inteligentnej i błyskotliwej wypowiedzi Pana Andrzeja Jakubiaka, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
zamieszczonej pod niniejszym linkiem : http://m.wyborcza.biz/biznes/1,106501,1 ... wowac.html
i w szczególności w związku z wypowiedzią Pana Andrzeja Jakubiaka dotyczącą art. 171 prawa bankowego:
cytat (…) ten przepis jest prosty jak konstrukcja cepa. Każdy, kto przyjmuje od klientów pieniądze i używa ich do czegoś - czy to inwestuje, czy też udziela pożyczek - naraża klienta na ryzyko. A to oznacza, że łamie ten przepis Prawa bankowego. Nie widzę tu żadnego pola do alternatywnej interpretacji albo wskazywania niejednoznaczności tego przepisu. (…)
Uprzejmie donoszę, że:
1. Wszystkie bezwzględnie osoby kryjące się pod loginami użytkowników na portalu https://kokos.pl/ oraz
2. Wszystkie bezwzględnie osoby kryjące się pod loginami użytkowników na portalu WWW. Finansowo.pl oraz
3. Wszystkie bezwzględnie osoby kryjące się pod loginami użytkowników na portalu WWW. http://www.pozyczamy.com.pl/ oraz
4. Wszystkie podmioty pozyskujące pod tytułem zwrotnym środki finansowe od osób fizycznych i pomiotów gospodarczych za pomocą emisji papierów dłużnych wymienione po niniejszym linkiem http://gpwcatalyst.pl/notowania_obligac ... oracyjnych
Najprawdopodobniej popełniają przestępstwo z art. 171 prawa bankowego
Nie ulega, bowiem żadnej wątpliwości, że każdy użytkownik posiadając login na portalu pożyczek społecznościowych, pozyskuje, od co najmniej kilku lub kilkunastu osób ( klientów używając frazeologii Przewodniczącego KNF) środki finansowe pod tytułem zwrotnym, ( czym jest pożyczka social lendingowa). Niewątpliwie też analizując wspomniany już wcześniej art. 171 prawa bankowego i jakże celną jego interpretację zaprezentowaną przez Przewodniczącego KNF, każdy z tych użytkowników obarcza bardzo dużym ryzykiem w ten sposób pozyskane od klientów środki. Porównując, więc stan faktyczny istniejący na ww. portalach pożyczkowych oraz literalnie analizując prostą jak „cep” i z pewnością odpowiedzialną i nie kolokwialną wypowiedź szanownego Przewodniczącego KNF spełnione są wszystkie warunki, aby:
a) Każdy bez wyjątku użytkownik portalu social lending znajdujący się pod wskazanymi linkami oraz
b) Każdy bez wyjątku podmiot oferujący obligacje ( czy też inne papiery wartościowe pod tytułem zwrotnym)
Został umieszony najpierw na liście ostrzeżeń publicznych a potem dokładnie prześwietlony przez organy ścigania, które z pewnością mają dużo czasu, aby się tym zająć, aby nie powtórzyła się sytuacja z Amager Gold.
Proszę o zawiadomienie prokuratur stosownych celem sprawdzenia każdej osoby lub podmiotu gospodarczego wymienionego w zamieszczonych powyżej linkach pod kątem podejrzenia o popełnienie przestępstwa z art. 171 Prawa bankowego.
Proszę również o umieszczenie każdego loginu, imienia i nazwiska oraz nazwy każdej firmy oferującej papiery wartościowe pod tytułem zwrotnym ( w tym obligacje) na liście ostrzeżeń publicznych KNF celem uchronienia Polaków przed potencjalnymi stratami, jakie mogą oni ponieść inwestując w pożyczki lub papiery dłużne emitowane przez wszystkie bezwzględnie podmioty znajdujące się pod ww. linkami.
Wnioskuję też o wydanie zakazu emisji jakichkolwiek papierów wartościowych pod tytułem zwrotnym ( w tym obligacji) w Polsce. Bowiem obecnie spółki prawa handlowego mają prawo zgodnie z wyjątkami zamieszczonymi w ustawie o ofercie publicznej i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi sprzedawać między innymi obligacje bez potrzeby uzyskiwania zgody KNf ani publikacji prospektu emisyjnego do 100.000 euro raz na 12 miesięcy. W mojej ocenie, więc jeśli dobrze rozumiem klarowną interpretacje przepisu art. 171 prawa bankowego zaprezentowaną przez Przewodniczącego KNF, mogą takie podmioty przyjmować środki finansowe pod tytułem zwrotnym ( obligacja jest papierem wartościowym o tytule zwrotnym) i zapewne będą te środki obarczać ryzykiem chociażby przechowywania tych pieniędzy na prywatnych kontach bankowych tych firm, do których ma dostęp komornik, i w każdym czasie, gdy spółka taka podejmie ryzykowne działania gospodarze i straci płynność finansową tenże komornik pieniądze narażonych na ryzyko Polaków może zająć.
Przeanalizowałem bardzo dokładnie słowa Pana Przewodniczącego KNF wymienione w szczególności powyżej i doszedłem do wniosku, iż zgodnie ze stanem faktycznym już samo znalezienie się środków finansowych na koncie pożyczkobiorcy ( użytkownika każdego z portali wymienionych powyżej) lub na koncie bankowym emitenta obligacji powoduje nieuchronnie ryzyko i obarczenie tych środków ryzkiem finansowym. Albowiem gdyby zdarzyło się, że do tychże użytkowników portali pożyczkowych lub do wymienionych powyżej w linkach wszystkich emitentów obligacji przyszedłby wspomniany już wcześniej przykładowy komornik np. za niezapłacony rachunek za wodę lub prąd to już w tym momencie ( rozumiejąc literalnie prosty jak „cep” w ocenie Przewodniczącego KNF) przepis Prawa Bankowego zostałyby te środki finansowe narażone na ryzyko ,a jakby nie było wg jasnej definicji Pana Przewodniczącego KNF zmieszczonej powyżej zostały one przyjęte pod tytułem zwrotnym – niestety.
W związku z tym wg bardzo ciekawej interpretacji Pana Przewodniczącego KNF nie ma większego znaczenia czy te pieniądze będą do czegokolwiek użyte. Moje przekonanie o przestępczej działalności tych osób oraz firm wymienionych powyżej jest tym pełniejsze, iż uważam z prawie 100% prawdopodobieństwem, że nie jest to jedyne ryzyko w przypadku zarówno tych użytkowników jak i tych emitentów. Wychodzę, bowiem z założenia, że zarówno użytkownicy ci wymienieni powyżej w linkach jak i emitenci papierów wartościowych pod tytułem zwrotnym jeszcze bardziej obarczają w ten sposób pozyskane środki albowiem z pewnością wykorzystują je do zakupów konsumpcyjnych lub na działalność gospodarczą lub narażają je w jakikolwiek inny sposób na ryzyko. Niewątpliwie te pieniądze nie leżą na ich kontach bankowych od chwili ich pozyskania, choć już sam fakt ich bycia na tych kontach wg mnie i wg Pana Przewodniczącego jest obarczaniem ryzykiem tych środków.
Wielce lotna interpretacja Przewodniczącego KNF pozwala mi również twierdzić, że pozyskanie środków finansowych pod tytułem zwrotnym ( jakimkolwiek) kwalifikuje również pozyskanie środków z obligacji, które mają charakter bez wątpienia zwrotny do tego czynu przestępczego.
Jestem jednocześnie, jako obywatel wdzięczny, że Pan przewodniczący KNf w tak prosty i zrozumiały sposób był łaskaw wyjaśnić tak niezrozumiały dotąd przepis prawa bankowego. Jestem również zdania, że wykładnia prawa zastosowana przez Pana Przewodniczącego KNF będzie pomocna dla organów ścigania policji i prokuratur w Polsce, aby już nie miały żadnych wątpliwości, co do możliwości mylnej interpretacji art. 171. prawa bankowego
Mniemam również, że KNF dbając o dobro rynku finansowego w Polsce umieści wszystkich użytkowników ww. portali oraz wszystkie firmy emitujące w Polsce papiery wartościowe- dłużne na liście ostrzeżeń publicznych. W przypadku gdybym jednak się mylił i źle zrozumiał przytoczone słowa Pana Przewodniczącego KNF na samym początku donosu, proszę o dokładniejszą interpretację tego przepisu, aby wyprowadzić mnie z błędu, jeśli w nim tkwię.
Pragnę również dodać, że wśród firm znajdujących się w wymienionym przeze mnie w linku: http://gpwcatalyst.pl/notowania_obligac ... oracyjnych znajduje się również kilka firm pożyczkowych, które jak mniemam, pozyskane w tym „przestępczym procederze” emisji papierów wartościowych o charakterze bez wątpienia zwrotnym, jakimi są obligacje- środki finansowe- przeznaczają na ich pożyczanie osobom fizycznym a więc narażają posiadaczy tych obligacji, ( jeśli dobrze rozumiem klarowną wykładnię Pana Przewodniczącego KNF) na jeszcze większe ryzyko i to pod samym okiem KNF, która aprobuje emisję tych dłużnych papierów wartościowych na nadzorowanej przez siebie giełdzie. Mniemam, że KNF nie jest instytucją stronniczą i dbając o interes inwestorów nie wybiera losowo firm na listę ostrzeżeń publicznych ( a o tym świadczyłoby pomijanie firm znajdujących się pod okiem KNF). Należy wspomnieć też, że wśród firm wymienionych powyżej znajdują się firmy skupujące długi za środki uzyskane od osób kupujących te papiery dłużne, co także naraża kupujących te obligacje jak mniemam na bardzo duże ryzyko i mieści się w dość nieskomplikowanej definicji art. 171 PB zaprezentowanej przez Przewodniczącego KNF.
Po zrozumieniu art. 171 prawa bankowego dzięki pomocy Pana przewodniczącego KNF jestem już pewien, że bez wątpienia powinien przyjść kres emisji jakichkolwiek papierów wartościowych o tytule zwrotnym w Polsce, aby sprostać tej jakże błyskotliwej wykładni Pana Przewodniczącego KNF.
Będę wdzięczny za poinformowanie mnie pisemnie na adres e-mail: donosiciel.donos@o2.pl o postępie prac nad powstrzymaniem tych ww. przestępczych procederów. Cieszę się również, że Pan Przewodniczący KNF w tak prosty i zrozumiały sposób popularyzuje prawo bankowe, dzięki czemu każdy zwykły zjadacz chleba w Polsce nie wspominając już o prokuratorach, będzie miał jasność, co do interpretacji tego jakże precyzyjnego przepisu prawa bankowego. Gdybym się jednak mylił, co do błędnej interpretacji słów Pana Przewodniczącego KNf to bardzo proszę o wyjaśnienie. Chętnie się z nim zapoznam i prześlę w inne miejsca, aby interpretacja art. 171 prawa bankowego była dla wszystkich jeszcze jaśniejsza, choć niewątpliwie dzięki Panu Przewodniczącemu KNF jest ona już bardzo czytelna
Donosiciel
Lista adresowa
1. KNF knf@knf.gov.pl
2. TV Tvn 24 (kontakt24@tvn.pl)
3. Prokuratura w Warszawie (skargi@pg.gov.pl; rzecznik@pg.gov.pl
4. Ministerstwo Finansów (kancelaria@mofnet.gov.pl)
5. Poslat news (wydarzenia@polsat.com.pl) •
6. kokos.pl (kontakt@kokos.pl)
7. Prof. W.Srokosz ( witeks@prawo.uni.wroc.pl)
8. Money.pl (news@firma.money.pl)
9. Samacik blog (maciej.samcik@gazeta.pl
10. gwp catalyst (rynek@gpwcatalyst.pl)
11. Państwo w Państwie (panstwowpanstwie@polsat.com.pl.)
12. serwisinformacyjny@rp.pl
13. redakcja_portalu@agora.pl
14. puls@pb.pl;t.markiewicz@pb.pl

Donosiciel
1. kontakt24@tvn.pl;skargi@pg.gov.pl;rzecznik@pg.gov.pl;kancelaria@mofnet.gov.pl;wydarzenia@polsat.com.pl; kontakt@kokos.pl;witeks@prawo.uni.wroc.pl;news@firma.money.pl;maciej.samcik@gazeta.pl; rynek@gpwcatalyst.pl;panstwowpanstwie@polsat.com.pl;serwisinformacyjny@rp.pl;redakcja_portalu@agora.pl;puls@pb.pl;t.markiewicz@pb.pl

jagoda12
Posty: 28
Rejestracja: 8 sie 2013, o 12:37
Kontaktowanie:

Re: art 171 porawa bankowego dyskusja

Postautor: jagoda12 » 22 lis 2013, o 14:04

I co na to KNF?
pozdrawiam

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości