Gry hazardowe

jackot
Posty: 282
Rejestracja: 15 paź 2013, o 09:39

Gry hazardowe

Postautor: jackot » 15 lis 2014, o 16:00

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
A&J CONSULTING JACEK KOTOWICZ
UL.KUJAWSKA 12 LOK. 4
85-031 BYDGOSZCZ

Tel.: + 48 (52) 519 36 67
Kom. +48 (0) 508-303-935
E-mail: jackot@poczta.onet.pl
Strona: www.kancelaria-kotowicz.pl

Bydgoszcz, dnia 02 września 2014 roku

OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE LEGALNOŚCI HAZARDOWYCH GIER INTERNETOWYCH W POLSCE

Przedmiot opiniowania

Przedmiotem niniejszej opinii jest prawna dopuszczalność organizowania i uczestniczenia w grach hazardowych odbywających się za pośrednictwem internetu.

Przedstawione zagadnienie

Klient zwrócił się z zapytaniem, czy w Polsce prawnie dopuszczalne jest organizowanie i uczestnictwo w internetowych grach hazardowych, gdzie organizator ma siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zaś gdyby odpowiedź na tak postawione pytanie, okazałaby się negatywna, jakie są prawne konsekwencje naruszenia ewentualnego zakazu.

Stan prawny

Wskazane wyżej zagadnienie regulują:

- art. 1 - 23 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1240, ze zm.)
- art. 107 § 2 kks

Analiza prawna zagadnienia
Na samym wstępie należy zauważyć, iż organizowanie gier hazardowych w Polsce stanowi formę reglamentowanej (ograniczonej prawnie co do dopuszczalności) działalności gospodarczej, zaś uczestnictwo w nich także dopuszczalne jest po spełnieniu określonych warunków. Kompleksowo zagadnienia te zostały uregulowane w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, ze zm.). Art. 2 tej ustawy zawiera w sobie abstrakcyjne definicje ustawowe poszczególnych gier hazardowych oraz ich enumeratywne wyliczenie. Przy czym nie jest istotne, czy organizowane one są za pośrednictwem, czy też z wykorzystaniem internetu, czy też nie. Istotne jest jednak to, iż ustawa dopuszcza organizowanie gier hazardowych w następujący sposób:
- gier liczbowych, loterii pieniężnych oraz gry w telebingo stanowi monopol państwowy (art. 5 ust. 1 ustawy)
- działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach może być prowadzona na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry (art. 6 ust. 1 ustawy), przy czym nie ma znaczenia, czy kasyno działa w internecie, czy też nie
- działalność w zakresie gry bingo pieniężne może być prowadzona na podstawie udzielonego zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne (art. 6 ust. 2)

- działalność w zakresie zakładów wzajemnych może być prowadzona na podstawie udzielonego zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych (art. 6 ust. 3)

Działalność w tym zakresie może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co oznacza, iż jeżeli podmiot organizujący choćby jedną z tych gier jest spółką z o.o. lub spółką akcyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i uzyska koncesję, względnie zezwolenie na prowadzenie gier hazardowych, niewątpliwie może legalnie je prowadzić.

Problem jednak pojawia się wówczas gdy gra jest organizowana (najczęściej ze względów podatkowych) przez podmiot położony poza granicami RP, a najczęściej w tak zwanym raju podatkowym. Wówczas taką grę należałoby uznać za zorganizowaną wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji, zaś taki czyn jest zabroniony pod groźbą kary przez art. 107 § 1 kks. Aby jednak tego uniknąć wystarczy zarejestrować spółkę w Polsce bez względu na to skąd pochodzi kapitał i jej wspólnicy (byle sami mieli siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium UE lub Św. Org Handlu, z tym zastrzeżeniem, iż jako takowe nie są traktowane niektóre terytoria zamorskie krajów UE i EFTA: np. Gibraltar, Jersey, Monako, itp.). Najlepiej zaś aby wspólnikami tych spółek były zarazem inne spółki zarejestrowane wedle np. prawa brytyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, itp.). O tym bowiem, czy spółki akcyjne organizujące gry hazardowe są prowadzą działalność w RP decyduje miejsce siedziby spółki. Co więcej spółka tak utworzona może być jednoosobowa i ze 100% udziałem innej spółki np. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, a nawet być oddziałem spółki zagranicznej, albowiem jest on w świetle prawa polskiego traktowany jako równoważny z polską spółką prawa handlowego.

Decyduje zatem zawsze siedziba organizatora gry, nie zaś jej faktyczna organizacja. W przypadku Internetu, zgodnym jest pogląd, iż decydować o miejscu gry z kolei, będzie położenie serwera nie zaś położenie gracza.

Pamiętać zaś należy o treści art. 107 § 2 kks, zgodnie z którym zakazanym pod groźbą kary jest uczestnictwo w grze lub zakładzie wzajemnym na terytorium RP jeśli jest to gra zagraniczna. Czyn ten zagrożony jest karą do 720 stawek dziennych grzywny (1 stawka zaś to 10 - 1000 zł), albo karą pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Należy jednak pamiętać, iż gra lub zakład będą miały charakter zagraniczny jeśli siedziba organizatora mieści się poza granicami RP. Wedle mojej wiedzy większość organizatorów posiada jednak Oddziały w Polsce lub w Polsce zarejestrowane spółki zależne, a więc w takiej sytuacji niezależnie od siedziby głównej, w tym przypadku, zarówno organizacja, jak i uczestnictwo w takiej grze będzie legalne. Zatem potencjalny uczestnik gry hazardowej przez internet winien sprawdzić, czy bierze udział w grze zorganizowanej przez Oddział w Polsce takiej spółki, czy też przez Spółkę zależną zarejestrowaną w Polsce. Opisane wyjątki od zasady ogólnej właśnie zostały stworzone celem zadośćuczynienia wymogom prawa unijnego i tym samym. Należy wskazać, iż można mimo wszystko dopatrywać się tutaj niezgodności ze swobodą przepływu kapitału obowiązującej na podstawie Traktatów UE, jednak dotychczas nie pojawiła się taka sprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości UE z udziałem obywatela RP, co utrudnia jednoznaczną ocenę. Osobiście zaś uważam ocenę prawną uczestnictwa w grze wedle siedziby organizatora za spełnienie wymogu unijnego. Zrównanie zaś w tym względzie terytorium RP z terytorium UE mogłoby teoretycznie nastąpić dopiero po wejściu w życie tak zwanego pakietu fiskalnego, co jednak dotychczas nie nastąpiło i w najbliższym czasie nie należy się jego spodziewać.Z wyrazami szacunku

r. pr. Jacek Kotowicz

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości