POMOCY!! TEST

Paulina1992
Posty: 1
Rejestracja: 16 kwie 2018, o 14:50

POMOCY!! TEST

Postautor: Paulina1992 » 16 kwie 2018, o 14:53

Dziś dowiedziałam się że mam jutro ostateczne zaliczenie z prawa cywilnego, nigdy wcześniej nie miałam z tym styczności.

Mam ogromną prośbę, jest ktoś w stanie rozwiązać ten test?Walczę z tym 2 godzinę i znalazłam odpowiedź na zaledwie kilka pytań...a dla kogoś kto ma wiedzę myślę że pójdzie dużo szybciej. ;)

Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość


1. „Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego” (art. 158 k.c.) to
a. norma względnie wiążąca.
b. norma bezwzględnie wiążąca.
c. norma semiimperatywna.
2. Drzewo rosnące na polu należącym do osoby fizycznej to
a. ruchomość.
b. nieruchomość.
c. dobro osobiste.
3. Kluczyki są dla samochodu
a. częścią składową.
b. przynależnością.
c. pożytkiem.
4. Osoba fizyczna nabywa zdolność prawną z chwilą
a. urodzenia.
b. ukończenia 13 roku życia.
c. ukończenia 18 roku życia.
5. Konsumentem jest
a. osoba fizyczna.
b. osoba prawna.
c. osoba fizyczna lub osoba prawna.

1. Umowa pożyczki zawarta przez osobę, która ukończyła 16 rok życia,
a. jest ważna i wywołuje skutki prawne.
b. wymaga potwierdzenia przedstawiciela ustawowego.
c. jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych.
2. „Umowa dostawy powinna być stwierdzona pismem” (art. 606 k.c.) to zastrzeżenie formy pod rygorem:
a. nieważności.
b. dla wywołania określonych skutków prawnych.
c. dla celów dowodowych.
3. Urzędowego poświadczenia podpisu dokonuje
a. wójt (burmistrz, prezydent miasta).
b. notariusz.
c. sędzia.
4. Odstąpienie od umowy zawartej w formie aktu notarialnego powinno być dokonane w formie:
a. pisemnej.
b. pisemnej z datą pewną.
c. aktu notarialnego.
5. Ogłoszenie w gazecie ogólnopolskiej należy interpretować tak jak rozumiałby je
a. autor ogłoszenia.
b. przeciętny odbiorca.
c. rzeczywisty odbiorca.
6. Ogłoszenie: „Sprzedam samochód marki Ford” bez podania ceny to:
a. oferta.
b. zaproszenie do składania oferty.
c. przetarg.
7. Wadium wnosi
a. organizator aukcji.
b. uczestnik aukcji.
c. osoba, która wygrała aukcję.
8. Pełnomocnictwo ogólne to umocowanie do dokonywania
a. czynności zwykłego zarządu.
b. czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.
c. czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.
9. Umowa zawarta przez rzekomego pełnomocnika
a. jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych.
b. wymaga potwierdzenia osoby, która miałaby być mocodawcą.
c. jest ważna i wywołuje skutki prawne.
10. Brak zdolności do czynności prawnych powoduje
a. bezwzględną nieważność.
b. względną nieważność.
c. bezskuteczność zawieszoną.
11. Ograniczonym prawem rzeczowym nie jest
a. użytkowanie.
b. dzierżawa.
c. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
12. Nabycie własności w drodze zasiedzenia następuje po
a. 20 lata posiadania samoistnego w złej wierze.
b. 30 lata posiadania samoistnego w złej wierze.
c. 30 lata posiadania samoistnego w dobrej wierze.
13. Immisja polega np. na
a. utracie własności wskutek zalania nieruchomości.
b. nabyciu własności rzeczy niczyjej.
c. generowaniu na nieruchomości hałasu ponad przeciętną miarę.
14. Zastaw ustanawia się na
a. ruchomości.
b. nieruchomości.
c. ruchomości lub nieruchomości.
15. Posiadaczem zależnym jest
a. najemca mieszkania.
b. właściciel samochodu nabytego na podstawie kredytu.
c. osoba użyczająca książkę komuś innemu.
16. Odpowiedzialność za własny czyn niedozwolony opiera się na zasadzie:
a. winy.
b. ryzyka.
c. słuszności.
17. Obowiązek naprawienia szkody obejmuje rekompensatę
a. strat.
b. utraconych korzyści.
c. strat i utraconych korzyści.
18. Wykonanie dzieła stanowi dla wykonawcy
a. dług.
b. wierzytelność.
c. roszczenie.
19. Spełnienie nienależnego świadczenia pozwala żądać
a. odszkodowania.
b. zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia.
c. zadośćuczynienia.
20. Niespełnienie świadczenia w przewidzianym terminie, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, to
a. opóźnienie.
b. zwłoka.
c. przedawnienie.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości