OPP

jackot
Posty: 282
Rejestracja: 15 paź 2013, o 09:39

OPP

Postautor: jackot » 5 maja 2015, o 11:27

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
A&J CONSULTING JACEK KOTOWICZ
UL.KUJAWSKA 12 LOK. 4
85-031 BYDGOSZCZ

Tel.: + 48 (52) 519 36 67
Kom. +48 (0) 508-303-935
E-mail: jackot@poczta.onet.pl
Strona: kancelaria-kotowicz.pl
OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE ODDANIA LOKALU DO UŻYWANIA PRZEDSIEBIORCY NA CELE ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ PRZEZ ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Przedmiot opiniowania

Przedmiotem niniejszej opinii są zasady przekazania przez OPP lokalu użytkowego stanowiącego jej własność przedsiębiorcy na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Stan faktyczny

Zainteresowana jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie jest właścicielką lokalu użytkowego i zamierza oddać go do używania przedsiębiorcy na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z tym zastrzeżeniem, iż rozważa dokonanie tego w kilku wariantach
.

Analiza prawna zagadnienia

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż zainteresowana rozważa w wariancie A oddanie lokalu stanowiącego jej własność przedsiębiorcy na cele związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą bez pobierania z tego tytułu opłat za korzystanie z tego lokalu z jednoczesnym obowiązkiem jedynie obciążenia go obowiązkiem ponoszenia, czy też refundowania kosztów utrzymania lokalu. Już w tym miejscu zatem należy dostrzec, iż nie mamy w takim przypadku do czynienia z umową najmu, lecz z użyczeniem. Tym samym brak pobierania pożytków z rzeczy, nie będzie generował ani przychodu zainteresowanej OPP, ani pozostawał w kolizji ze statusem OPP. Stąd nie może być mowy ani o odpłatnym charakterze działalności pożytku publicznego, ani też o działalności gospodarczej. Brak bowiem jest tutaj celu zarobkowego. Zarobek bowiem to zysk, zaś cel zarobkowy to nastawienie na zysk. Oczywiście mówimy tutaj o sensie ekonomicznym, nie zaś podatkowym tych pojęć. Pokrywanie jedynie kosztów utrzymania lokalu przez przedsiębiorcę, a więc jego utrzymywanie, bez jednoczesnych opłat za używanie dla OPP, nie tyle nie generuje dochodu, co wyklucza podatek, lecz nie generuje przychodu, a tym samym nie może mieć wpływu na status OPP. I stanowisko to jest oczywiste w świetle poniżej wymienionych przepisów.

Podstawa prawna - art. 710 kc, art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, art. 12 ust. 1 ustawy o CIT


Przyjmując natomiast wariant B, niestety sytuacja zmienia się diametralnie, albowiem odnosi się już on do sytuacji pobierania opłat za korzystanie z lokalu a tym samym dochodzi do generowania przychodu i prawdopodobnie dochodu, zachodzi także poważne ryzyko uznania tego przedsięwzięcia po prostu za zarobkowe wynajmowanie lokalu przedsiębiorcą i czerpanie korzyści z tego tytułu, a więc za działalność nakierowaną na zysk (w celu zarobkowym). Tym samym grozi tutaj już utrata statusu OPP. Mamy bowiem tutaj do czynienia z najmem komercyjnym, którego cechą jest po prostu odpłatność, która nie jest cechą użyczenia, które charakteryzuje się po prostu jedynie utrzymywaniem przedmiotu użyczenia (opłacaniem kosztów administracyjnych, mediów, itp).

Podstawa prawna - art. 659 § 1 kc

Niestety nie ma możliwości, czy instrumentu prawnego aby wariant B został potraktowany inaczej. Jak najbardziej rekomenduję przyjęcie wariantu A i brak odpłatności. Jest bezpieczniejszy, zaś lokal nie będzie stał pusty, nie będzie generował kosztów i będzie utrzymywany.
Natomiast uważam, iż nie ma ani sensu ani potrzeby powoływania nowej fundacji, albowiem wariant B wyklucza zwolnienia podatkowe i stoi na przeszkodzie uzyskaniu statusu OPP.
W konsekwencji, zdecydowanie korzystniejsze jest przyjęcie omówionego braku odpłatności, czyli wariantu A.

W opinii odstąpiłem od numeracji cyfrowej i odniosłem się do wariantów A i B, zaś wobec faktu, iż cześć C nie wskazywała nowego wariantu, lecz dodatkowe pytania, udzieliłem na nie po prostu odpowiedzi.
Z wyrazami szacunku

r. pr. Jacek Kotowicz

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 19 gości