Działalność gospodarcza sekretarza gminy

jackot
Posty: 282
Rejestracja: 15 paź 2013, o 09:39

Działalność gospodarcza sekretarza gminy

Postautor: jackot » 6 gru 2014, o 16:41

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
A&J CONSULTING JACEK KOTOWICZ
UL.KUJAWSKA 12 LOK. 4
85-031 BYDGOSZCZ

Tel.: + 48 (52) 519 36 67
Kom. +48 (0) 508-303-935
E-mail: jackot@poczta.onet.pl
Strona: kancelaria-kotowicz.pl

Bydgoszcz, dnia 02 października 2014 roku

OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE DOPUSZCZALNOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ SEKRETARZA GMINY

Przedmiot opiniowania

Przedmiotem niniejszej opinii jest dopuszczalność aktywnego prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę sprawującą funkcję sekretarza gminy.

Stan faktyczny

Zainteresowana opisała następujący stan faktyczny:

" Do kogo mamy jako radni zwrócić się aby wyegzekwować przestrzeganie prawa przez wójta. Sekretarz gminy w momencie objęcia stanowiska zawiesiła działalność gospodarczą a nie w wykreśliła jej z ewidencji. Zgodnie z prawem wójt powinien z nią rozwiązać umowę w przeciągu 30 dni od momentu kiedy się o tym dowiedział. "


Przedstawione zagadnienie

W opisanym przedmiocie zainteresowany postawił następujące pytania:

1. Czy dopuszczalnym jest jedynie zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez sekretarza gminy?

2. Jaki organ jest uprawniony do wyegzekwowania od wójta gminy wyciągnięcia konsekwencji służbowych od sekretarza gminy, który nie zaprzestał ewentualnie prowadzenia działalności gospodarczej?

Stan prawny

Wskazane wyżej zagadnienie regulują:

- art. 4 pkt. 6 oraz art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, Nr 216, poz. 1584, ze zm.)

- art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 672, ze zm.)

Analiza prawna zagadnienia

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, Nr 216, poz. 1584, ze zm.) , ustawa ogranicza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej m. in. przez osobę sprawującą funkcję sekretarza gminy. Mając zaś na uwadze treść art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, Nr 216, poz. 1584, ze zm.), osoba zajmująca m. in. opisane stanowisko, nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. Przy czym zważyć należy, iż z punktu widzenia wykładni celowościowej wskazanego przepisu, chodzi tutaj o aktywne prowadzenie działalności gospodarczej, nie zaś o posiadanie jedynie statusu przedsiębiorcy. Chodzi o to aby w okresie zajmowania stanowiska jedynie, nie zaś w ogóle działalność ta nie była prowadzona, to jest aby nie były podejmowane czynności składające się na tą działalność. Z tego punktu widzenia, skoro zgodnie z art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 672, ze zm.), w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie może wykonywać bieżących czynności składających się na tę działalność, to oznacza, iż zakaz jest spełniony w przypadku już zawieszenia prowadzenia działalności, nie zaś w chwili wykreślenia tej działalności. Ponadto, oczywiście jest to tylko kwestia techniczna, lecz należy mieć ją na uwadze, niekiedy bywa tak, iż zgłoszenie wykreślenia w organach gminy, nie powoduje natychmiastowego usunięcia danych z CEDiG.
Zatem, w mojej ocenie zainteresowana nie ma racji twierdząc, iż doszło do naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Tym nie mniej, gdyby opinia niniejsza nie okazała się przekonująca, proponuję wystąpienie na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym do wojewody o podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego. Zatem egzekwować obowiązek winien wojewoda, o ile uzna go za zasadny.
Z wyrazami szacunku

r. pr. Jacek Kotowicz

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości