Działalność zespołu muzycznego - weselnego.

lucu79
Posty: 5
Rejestracja: 25 sty 2015, o 13:23

Działalność zespołu muzycznego - weselnego.

Postautor: lucu79 » 25 sty 2015, o 13:25

Witam.
Chciałbym założyć zespół muzyczny.
Zespół obsługujący wesela, studniówki i wszelkiego rodzaju bale.

Zespół miałby się składać z 3 osób z których każda jest zatrudniona (prywatnie) na umowę o pracę.

Na początku nie spodziewam się wielu zleceń - powiedzmy liczę na około 8 w roku zanim oczywiście rozwiniemy skrzydła, przynajmniej tak zakładam ale pewien nie jestem więc chciałbym to sprawdzić.

Z powyższego powodu na razie nie chciałbym zakładać działalności i bez sensu płacić ZUS-y itd - do tego jeszcze nie wiem za bardzo co i jak należy wykonać. Zakładam, że jak działalność mocno się rozwinie takiej rejestracji będę chciał dokonać. Na razie jednak nie chcę.

Więc teraz, żeby nie wdepnąć w gó..... pytam jak to zrobić aby było w miarę legalnie i nikt się nie doczepił.

Wiem, że z instytucjami takimi jak np. gmina mogę podpisać umowę zlecenie, jednak zastanawiam się czy mogę jakąś umowę podpisać z osobą prywatną nie prowadzącą żadnej działalności np. z parą młodą organizującą wesele ?

Jeśli tak proszę o pomoc w skonstruowaniu takiej umowy.

W zespole są 3 osoby co zrobić aby to zrobić legalnie na 3 osoby ?

Co do ZAIKSU - w "umowie" planuję mieć, że opłatę tą ponosi organizator imprezy.

Liczę na konkretne odpowiedzi i sugestie.

lucu79
Posty: 5
Rejestracja: 25 sty 2015, o 13:23

Re: Działalność zespołu muzycznego - weselnego.

Postautor: lucu79 » 27 sty 2015, o 18:32

Alo alo czy jest ktoś kto mi pomoże ?

lucu79
Posty: 5
Rejestracja: 25 sty 2015, o 13:23

Re: Działalność zespołu muzycznego - weselnego.

Postautor: lucu79 » 31 sty 2015, o 19:37

Bardzo proszę o pomoc.

lucu79
Posty: 5
Rejestracja: 25 sty 2015, o 13:23

Re: Działalność zespołu muzycznego - weselnego.

Postautor: lucu79 » 7 lut 2015, o 18:37

Na pewnej stronie stronie przeczytałem:


Gdy umowa za­wie­rana jest po­między oso­bami fi­zycz­nymi nie­pro­wa­dzą­cymi dzia­łal­ności go­spo­dar­czej, obo­wiązek roz­li­czenia po­datku spo­czywa na wy­ko­nawcy dzieła. Od za­ma­wia­ją­cego otrzy­muje on więc wy­na­gro­dzenie brutto.

Nie ma jednak obo­wiązku od­pro­wa­dzać od umowy / umów o dzieło za­li­czek na po­datek do­cho­dowy w ciągu roku. Przy­chód (wy­na­gro­dzenie brutto) uzy­skany z umowy / umów o dzieło wy­ka­zuje w rocznym ze­znaniu po­dat­kowym (PIT) jako przy­chód z in­nych źródeł.

Ma przy tym prawo za­sto­sować koszty uzy­skania tego przy­chodu w wy­so­kości 20% wy­na­gro­dzenia brutto albo 50% jeśli dziełem jest przed­miot ochrony prawa au­tor­skiego (np. zdjęcie, tekst, grafika).

Przy­kład: Pan X za­wiera z Panem Y umowę o wy­ko­nanie dzieła w po­staci sza­blonu strony in­ter­ne­towej za wy­na­gro­dze­niem w kwocie 1000 zł. Pan Y przy­go­to­wuje sza­blon i otrzy­muje umó­wione wy­na­gro­dzenie brutto 1000 zł. W ze­znaniu rocznym wy­ka­zuje kwotę 1000 zł jako przy­chód z in­nego źródła. Jako koszt uzy­skania przy­chodu ma prawo wpisać 500 zł (50% kwoty wy­na­gro­dzenia ze względu na prze­nie­sienie praw au­tor­skich do sza­blonu na Pana X)Czy ktoś jest w stanie mi pomóc ?

Czy powyżej przedstawione rozliczenie jest właściwe ?

W którym miejscu zeznania podatkowego (PIT-37) należy zamieścić takie rozliczenie ?

W przypadku obsługi muzycznej imprezy - jakie są koszty uzyskania przychodu 20% czy 50% - zakładam, że opłatę ZAIKS będzie ponosił organizator imprezy ?

Poniżej skleciłem umowę o dzieło dla zespołu muzycznego 3 osobowego, proszę sprawdźcie czy tak może być.

Umowa o dzieło


Zawarta dnia ................................. w miejscowości ..........................................................
pomiędzy:

1. Bartłomiejem ...........
zamieszkałym ......................................................................
legitymującym się dowodem osobistym SERIA NUMER

2. Jarosławem ....................
zamieszkałym........................................................................
legitymującym się dowodem osobistym SERIA .......... NUMER ..................................

3. Beatą
zamieszkałą ul. ................................................................................. ..............................
Legitymującą się dowodem osobistym SERIA ............ NUMER ..................................

Zwanymi dalej WYKONAWCĄ

a

...........................................................................................................................................
zamieszkałą/zamieszkałym ..............................................................................................
legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym SERIA ............ NUMER ..................

zwaną/zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

§ 1
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dla Zamawiającego oprawy muzycznej na
.................................................................................................................................................................................................................
§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia Dzieła

dnia .................................... od godziny ............................do godziny ................................... dnia .......................................................


§ 3
Za wykonanie Dzieła Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie łączne w kwocie

...................................... zł (słownie zł : ................................................................................................................................................)

Pobrana zaliczka przed wykonaniem Dzieła ..............................zł (słownie zło .................................................................................)

Pozostałą część ................................... zł (słownie zł ...........................................................................................................................) Zamawiający wypłaci w momencie rozpoczęcia wykonania Dzieła.
Wypłacone wynagrodzenie zostanie podzielone wśród członków Wykonawcy w równych częściach tj. po ................................. zł
(słownie zł ............................................................................................................................................................................................)

§ 4
Do wykonania Dzieła Wykonawca użyje własnego profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego.

§ 5
Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich opłat związanych z podatkiem dochodowym od otrzymanego wynagrodzenia.

§ 6
Za Wszelkie opłaty autorskie (tzw. opłata ZAIKS) z tytułu wykorzystywania utworów muzyczno-słownych zobowiązany jest opłacić Zamawiający lub organizator imprezy (np. właściciel sali/budynku) (Dz. U. z dnia 04-02-1994 r. nr. 24 poz. 83) czego dopilnować zobowiązuje się Zamawiający.

§ 7
W razie zerwania umowy przez Zamawiającego wypłacona zaliczka jest zatrzymywana w całości przez Wykonawcę.

§ 8
W razie zerwania umowy przez Wykonawcę zaliczka zwracana jest w całości a Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania innego Wykonawcy na takich samych warunkach cenowych oraz na podobnym poziomie technicznym.


§ 9
W przypadku uszkodzenia sprzętu będącego własnością Wykonawcy przez uczestników imprezy Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy bądź zakupu nowego sprzętu.

§ 10
Brak prądu oraz inne przeszkody techniczne powstałe z winy Zamawiającego nie stanowią podstawy do przedłużania czasu trwania Dzieła.

§ 11
Wykonawca zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu wykonywania usługi w przypadku nagannego i niecenzuralnego zachowania się uczestników imprezy np. w razie zaistnienia burd i bijatyk. Wynagrodzenie wówczas zostanie wypłacone w całości przez Zamawiającego.

§ 12
Umowę tą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla wszystkich stron umowy.


Bardzo proszę o pomoc.

marek859
Posty: 155
Rejestracja: 11 sty 2018, o 00:31

Re: Działalność zespołu muzycznego - weselnego.

Postautor: marek859 » 27 lut 2018, o 19:32

A jak to wszystko wygląda z kamerzystami? Jest to bardzo podobne, czy trzeba w jakiś inny sposób działać. Zastanawiam się nad tym, bo chcę pomóc znajomemu. Czy bez żadnych kłopotów może wystawić swoje ogłoszenie na darmowej stronie filmowanie-wesel.pl ? Czy potrzebne są do tego jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty oprócz działalności.

marek434aw
Posty: 1
Rejestracja: 28 lut 2018, o 12:21

Re: Działalność zespołu muzycznego - weselnego.

Postautor: marek434aw » 28 lut 2018, o 12:26

ale jaka to jest działalność boja nic nie widzę

_________________________________________________
zarabiaj automatycznie minimum 1 $ dziennie

czekoladowy15
Posty: 66
Rejestracja: 2 kwie 2015, o 06:04

Re: Działalność zespołu muzycznego - weselnego.

Postautor: czekoladowy15 » 23 mar 2018, o 11:04

Może jeszcze komuś się przyda - odsyłam do artykułu https://www.wesele-slub.com/umowa-z-zespolem-muzycznym/. Tam znajdziecie wszystkie informacje na ten temat. Pamiętajcie o tym, że dura lex sed lex i wszystko powinno być dopięte na ostatni guzik w takiej sytuacji.

maniek5
Posty: 20
Rejestracja: 27 lip 2018, o 10:31

Re: Działalność zespołu muzycznego - weselnego.

Postautor: maniek5 » 13 sie 2018, o 13:41

A może warto podpytać osób, które działają już w ten sposób? Skontaktuj się na przykład z dj'em http://www.twojdzien.com/ , przesympatyczny człowiek, na pewno podpowie Ci coś cennego.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości