Akcje pracownicze

jackot
Posty: 282
Rejestracja: 15 paź 2013, o 09:39

Akcje pracownicze

Postautor: jackot » 5 maja 2015, o 13:01

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
A&J CONSULTING JACEK KOTOWICZ
UL.KUJAWSKA 12 LOK. 4
85-031 BYDGOSZCZ

Tel.: + 48 (52) 519 36 67
Kom. +48 (0) 508-303-935
E-mail: jackot@poczta.onet.pl
Strona: www.kancelaria-kotowicz.pl


OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE MOŻLIWOŚCI NABYCIA AKCJI PRACOWNICZYCH Z DWÓCH RÓŻNYCH TYTUŁÓW
Przedmiot opiniowania

Przedmiotem niniejszej opinii sprowadza się do wskazania czy dopuszczalnym prawnie jest nabycie przez jednego pracownika akcji pracowniczych z 2 różnych tytułów.

Stan faktyczny

Klient opisał następujący stan faktyczny:
" W 2012 r. nabyłam nieodpłatnie akcje pracownicze JSW S. A. Były to akcje serii C, które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji. Pracownikami uprawinionymi do nieodpłatnego nabycia akcji serii C byłi pracownicy, którzy byli zatrudnienie w spółkach córkach na dzień pierwszego notowania akcji spółki JSW S. A. (matki) na Giełdzie Papierów Wartościowych. W związku z powyższym akcje serii C, w moim rozumieniu, nie byłly akcjami nabytymi nieodpłatnie na mocy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru Art.36.1)."

Postawione pytania:

1. Czy w związku z powyższym mogę nabyć nieodpłatnie akcje imienne serii A (w mocy ustawy) z Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S. A., w którym byłam również zatrudniona?Analiza prawna zagadnienia

W przypadku wniesienia akcji spółki powstałej w wyniku komercjalizacji do spółki z udziałem Skarbu Państwa, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może zaoferować uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom możliwość wykonania ich prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, w drodze nabycia akcji spółki z udziałem Skarbu Państwa, objętych w zamian za wniesione akcje spółki powstałej w wyniku komercjalizacji.
Podstawą ustalenia liczby przysługujących uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom akcji spółki, do której wniesiono akcje spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, jest wycena wartości aportu w postaci akcji spółki powstałej w wyniku komercjalizacji oraz ustalony na jej podstawie parytet służący określeniu liczby akcji obejmowanych przez Skarb Państwa w zamian za wnoszone akcje.
Oczywiście podstawą nabycia nieodpłatnego akcji przez pracownika jest złożenie w terminie wskazanym w ogłoszeniu oświadczenia o objęciu akcji.
Należy pamiętać, iż obwarowane są one terminem zakazu ich zbycia.
Odpowiadając natomiast na postawione pytanie, należy zauważyć, iż nie występuje w Pana przypadku problem w nabyciu akcji JWS SA, albowiem nie nabył Pan ich wcześniej, to jest podczas pierwszej emisji, jak także nie nabył Pan akcji przedsiębiorstwa państwowego, którego część prywatyzowano, a obecnie ponownie jest ono prywatyzowane. Zatem może Pan bez przeszkód ponownie złożyć oświadczenie o objęciu akcji.Z wyrazami szacunku

r. pr. Jacek Kotowicz

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość