Dozór kuratora

jackot
Posty: 282
Rejestracja: 15 paź 2013, o 09:39

Dozór kuratora

Postautor: jackot » 5 maja 2015, o 12:54

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
A&J CONSULTING JACEK KOTOWICZ
UL.KUJAWSKA 12 LOK. 4
85-031 BYDGOSZCZ

Tel.: + 48 (52) 519 36 67
Kom. +48 (0) 508-303-935
E-mail: jackot@poczta.onet.pl
Strona: www.kancelaria-kotowicz.plOPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE NADZORU KURATORA SĄDOWEGO NAD NIELETNIM W ROZUMIENIU USTAWYPrzedmiot opiniowania

Przedmiotem niniejszej opinii sprowadza się do wyjaśnienia jak długi może być czasokres stosowania środka w postaci dozoru kuratora sądowego nad osobą wobec, której stosowane są środki z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ewentualne ustawowe konsekwencje zaniechania nauki w szkole ponadgimnazjalnej przez osobę, wobec której takowe środki są stosowane.


Stan faktyczny

Klient opisał następujący stan faktyczny:
"Witam . w czerwcu skoczyłem 18 lat.. od 16 roku życia mam nadzór kuratora za rzucenie petardy na terenie szkoły + kłótnie z mamą ( przemoc psychiczna ) + złe oceny poniżej moich zdolności .. dostałem nadzór kuratora + musiałem chodzić do psychologa .. po ukończeniu 18 roku życia sąd usuną mi obowiązek chodzenia do psychologa jednak nadzór kuratora mam (prawdopodobnie do 21 roku życia lub jeśli kurator napisze wniosek o uchylenie ).”Przedstawione zagadnienie

W związku zaistniałą sytuacją zwrócił się on z pytaniem:
1. Czy obowiązuje mnie jeszcze jakaś edukacja ?
2. Czy za niechodzenie do szkoły ( liceum ) mogę mieć jakąś "karę" ? Jak pozbyć się nadzoru ?
3. Co jeśli mama mówi nieprawdę o mnie dla Pani kurator i przez to mam problemy ?Analiza prawna zagadnienia

Kurator może być wyznaczony dla osoby nieletniej. Nieletnią jest osoba, która ukończyła lat 13, a nie ukończyła 17 roku życia i dopuściła się czynu karalnego, jak również osoba, która nie ukończyła lat 18, a jej zachowanie wskazuje na przejawy demoralizacji. Ponadto, środek wychowawczy w postaci dozoru kuratora może zostać nałożony także na osobę do 21 roku życia, jeżeli wcześniej nałożono na nią inne środki wychowawcze lub poprawcze.
W świetle przepisów obowiązujących w sądownictwie rodzinnym należy wyszczególnić następujące zadania kuratora:
• sprawowanie nadzoru,
• sporządzanie wywiadów środowiskowych we wszystkich sprawach i stadiach postępowania;
• wykonywanie szczególnych czynności zlecanych przez sąd (doprowadzenie do placówki, współorganizowaniepomocy następczej itp.);
• prowadzenie kontroli: sytuacji społeczno-prawnej małoletnich oraz osób dorosłych, będących pod opieką lub kuratelą i przebiegu wykonania środków wychowawczych i pracy kuratorów społecznych przez kuratorów zawodowych.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich nie zawiera katalogu przyczyn i sytuacji, kiedy kurator zostanie ustanowiony. Należy jednak pamiętać, że ustanawia go sąd opiekuńczy działając z urzędu. Natomiast każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu. Kiedy sąd poweźmie informacje o takich przesłankach, będzie wtedy mógł działać z urzędu.
Możemy wyróżnić trzy sytuacje, w których będzie miał miejsce nadzór kuratorski:
• w przypadku orzeczenia takiego środka wychowawczego przez sąd opiekuńczy,
• w przypadku zawieszenia umieszczenia w zakładzie poprawczym,
• w przypadku warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego.

Tyle tytułem wstępu, w czym już akurat, z pewnością jest Pan zorientowany. Natomiast istotne jest to kiedy dochodzi do uchylenia takiego środka. Pierwsza odpowiedź wydaje się być prosta. Mianowicie w przypadku gdy odpada podstawa jego stosowania, a więc: zmiany, uchylenia orzeczenia sądu, upływu terminu zawieszenia umieszczenia w zakładzie poprawczym oraz w przypadku upływu okresu próby jeśli dana osoba jest zwolniona warunkowo z zakładu poprawczego lub po prostu w przypadku uchylenia stosowania tego środka. Zasadą jest jego stosowanie aż do ukończenia 21 roku życia (pomimo istnienia odpowiedzialności karnej od 17 roku życia, a w niektórych przypadkach od 15 roku życia), zaś wyjątkowo, przed upływem tego terminu. Mianowicie jeśli opinia kuratorska za tym przemawia, sam zainteresowany lub kurator mogą wystąpić do sądu rodzinnego o uchylenie dozoru kuratorskiego. Rola sądu w istocie sprowadza się tutaj do wysłuchania nieletniego (osoby wobec której stosuje się środek nawet jeśli ukończyła 18 lat) oraz oceny zasadności opinii kuratorskiej. Jednocześnie w świetle postawionych przez Pana pytań, należy zauważyć, iż obowiązek szkolny kończy się z chwilą osiągnięcia 16 roku życia, a więc wedle założeń programowych z chwilą ukończenia nauki w gimnazjum. Stąd samo przez się zaniechanie dalszej nauki nie przesądza o tym, iż dozór winien być utrzymany, czy też uchylony. Podlega to ocenie kuratora. Jeśli bowiem istnieją wskazania życiowe (np. konieczność podjęcia pracy na własne utrzymanie) i wedle nich dochodzi do rezygnacji z nauki dalszej, to nie powinno mieć to absolutnie negatywnego wpływu. Jeśli natomiast kurator oceni samą rezygnację z nauki jako przejaw demoralizacji, wówczas może być problem i nadzór będzie utrzymywany, nie chodzi tutaj bowiem o prawny obowiązek lub jego brak, lecz o moralną ocenę postawy nieletniego. Nie ukrywam, iż może mieć na taką ocenę wpływ na to wpływ negatywne zeznanie matki nieletniego obciążające go lub kwestionujące jego postawę moralną. Po ukończeniu 18 roku życia jej zeznania mają znaczenie jako domownika, nie zaś już rodzica, albowiem władza rodzicielska wygasła.
W Pana sytuacji zatem najlepiej jest manifestować chęć podjęcia pracy i wyprowadzenia się z domu. Wówczas będzie to oceniane jako chęć ułożenia sobie życia i kurator może wyda opinię pozytywną, która w praktyce dla sądu jest decydująca.


Z wyrazami szacunku

r. pr. Jacek Kotowicz

Lanka75
Posty: 2
Rejestracja: 7 maja 2015, o 13:55
Kontaktowanie:

Re: Dozór kuratora

Postautor: Lanka75 » 7 maja 2015, o 14:02

Dobra i fachowa porada ;) Sądzę że przyda się niejednej osobie która ma taki problem z prawem.

Bizneswoman
Posty: 101
Rejestracja: 17 sie 2017, o 11:33

Re: Dozór kuratora

Postautor: Bizneswoman » 25 cze 2018, o 18:20

Witajcie. Też mam problem z kuratorem, a dokładniej z tym, że ma zostać mi przydzielony. Nie mogę sobie poradzić z wychowaniem jedynego syna, który ma problem z narkotykami. Po ostatniej akcji został zamknięty w policyjnym areszcie. Sprawa ma trafić do sądu. Czy wiecie jak wygląda sprawa w sądzie o demoralizację młodej osoby? Czego mamy się spodziewać? Jak bronić?

kolos
Posty: 299
Rejestracja: 11 lut 2015, o 11:32

Re: Dozór kuratora

Postautor: kolos » 15 lip 2018, o 12:44

Wziąłbym pod uwagę te informacje. https://6krokow.pl/jak-sporzadzic-plan-finansowy/

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości