Znaleziono 193 wyniki

autor: MarMie
7 paź 2016, o 10:02
Forum: Pytania i porady prawne
Temat: Dziedziczenie- prawo zasiezenia
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 2149

Re: Dziedziczenie- prawo zasiezenia

Teoretycznie w grę może wejść zasiedzenie, ale spełnione muszą być przesłanki kodeksowe - a więc przede wszystkim samoistne posiadanie (jak właściciel) oraz upływ czasu zgodnie z terminami wskazanymi w kodeksie cywilnym. Ogólnie sprawa wydaje się trudna i wymaga dokładnej analizy.
autor: MarMie
29 sty 2016, o 12:14
Forum: Prawo cywilne
Temat: Zachowek a okres przedawnienia
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1971

Re: Zachowek a okres przedawnienia

Odnośnie przedstawionego stanu faktycznego warto spróbować zmniejszyć zachowek w oparciu o art. 5 kodeksu cywilnego: Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechan...
autor: MarMie
6 paź 2015, o 12:12
Forum: Prawo rodzinne
Temat: DZIECKO POZAMAŁŻEŃSKIE
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1419

Re: DZIECKO POZAMAŁŻEŃSKIE

Jeżeli Pani były partner jest ojcem dziecka, to tak. Art. 113(6)kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Przepisy niniejszego oddziału (o kontaktach z dzieckiem) stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków , powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższ...
autor: MarMie
6 paź 2015, o 12:04
Forum: Prawo cywilne
Temat: Problem z firmą windykacyjną...
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 2027

Re: Problem z firmą windykacyjną...

Powinien Pan się skontaktować z podmiotem działającym w imieniu wierzyciela i zażądać dokumentów oraz wyjaśnienia podstawy faktycznej ich żądania. Jednocześnie proszę napisać, iż w Pana ocenie nie jest Pan zobowiązany do zapłaty na rzecz wierzyciela jakiejkolwiek kwoty z jakiegokolwiek tytułu.
autor: MarMie
29 wrz 2015, o 10:11
Forum: Prawo rodzinne
Temat: Zmiana nazwiska dziecka
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1642

Re: Zmiana nazwiska dziecka

Art. 90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego § 1. Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, ...
autor: MarMie
16 wrz 2015, o 12:37
Forum: Prawo nieruchomości
Temat: Ksiega wieczysta - DOŻYWOTNIE I BEZPŁATNE PRAWO UŻYTKOWANIA
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 5310

Re: Ksiega wieczysta - DOŻYWOTNIE I BEZPŁATNE PRAWO UŻYTKOWANIA

Art. 255. kodeksu cywilnego:

Użytkowanie wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć.
autor: MarMie
10 wrz 2015, o 18:03
Forum: Prawo cywilne
Temat: Odrzucenie spadku
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1479

Re: Odrzucenie spadku

Jeżeli odrzuci się spadek, to nie dziedziczy się długów, ale również aktywów (czyli majątku spadkowego).
autor: MarMie
10 wrz 2015, o 18:01
Forum: Prawo cywilne
Temat: Zachówek PILNE!!!
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1606

Re: Zachówek PILNE!!!

Ma prawo zamieszkać. Należy przeprowadzić sprawę o dział spadku - albo u notariusza albo w sądzie. Meldunek jest bez znaczenia.
autor: MarMie
23 lip 2015, o 14:00
Forum: Prawo spółek handlowych
Temat: Jak zrezygnować z f. prezesa i f. peł. zarządu skutecznie?
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 8138

Re: Jak zrezygnować z f. prezesa i f. peł. zarządu skutecznie?

1) należy złożyć rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu oraz członka zarządu - kończy to stosunek organizacyjny między Panem a Spółką Art. 202 par. 4 KSH: Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu. 2) należy rozwiązać stosunek pracowni...
autor: MarMie
13 lip 2015, o 11:53
Forum: Prawo pracy
Temat: Śmierć pracodawcy
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1542

Re: Śmierć pracodawcy

Art. 63(2) kp § 1. Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z zastrzeżeniem przepisu § 3. § 2. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z przyczyn określonych w § 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku zawarcia umowy o...